Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele nieuwe leden van de Subsidie Adviescommissie benoemd en de zittende leden van de Subsidie Adviescommissie, die daarvoor in aanmerking wensen te komen, herbenoemd voor een periode van vier jaar. De commissie bestaat uit twee kamers: subsidiekamer Bevorderen sociale cohesie en subsidiekamer Evenementen, sport en cultuur.

Het nieuwe lid van de subsidiekamer Bevorderen sociale cohesie is de heer Mike Brouwers.
De zittende leden zijn de heer Gerard Vaes (voorzitter), de heer Theo van de Loo, de heer Henny de Vocht en mevrouw Chantal Dielis.
De nieuwe leden van de subsidiekamer Evenementen, sport en cultuur zijn de heer Arno Stammen, Patrick Maas en de heer Rob van Daal.
De zittende leden zijn de heer Harrie Schenkelaars (voorzitter), de heer Hans Deuze en mevrouw Marcelle van Vlerken

Ook de nieuwe leden voldoen niet alleen aan het functieprofiel, maar tonen tevens een grote betrokkenheid bij de Valkenswaardse samenleving en beschikken over een brede ervaring op genoemde taakterreinen.

Achtergrond

In december 2015 is het beleidskader Subsidiebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat de systematiek van bestuurlijk subsidiëren centraal, met als belangrijk element de instelling van een subsidie adviescommissie. De leden hiervan zijn met ingang van 2016 voor een periode van vier jaren benoemd oftewel tot en met 2019. In 2020 zijn en aantal nieuwe leden benoemd en een aantal leden herbenoemd. Van een aantal stopt in februari 2024 het lidmaatschap van rechtswege en er zijn nieuwe, geschikte kandidaten geworven. De ingangsdatum is 1 februari 2024.