Hoe komt u in aanmerking voor langdurige zorg op grond van de Wlz?

De Wet Langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. 

Het Centrum Indicatiestelling (CIZ(externe link)) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een Wlz-indicatie aan u af. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg.

U kunt zelf een Wlz-check invullen om te weten komen of uw zorg mogelijk valt onder de Wlz via www.ciz.nl/wlz-check (externe link)

Welke langdurige zorg kunt u krijgen in een zorginstelling?

Met een Wlz-indicatie krijgt u in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging.

Wat moet ik doen om een Wlz-indicatie te krijgen?

Of neem telefonisch contact op via 088 - 789 1000.

Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen?

U kunt er voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.