Het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' gaat over het dorps- en landelijk woonmilieu ten zuiden van Dommelen. In dit plan zijn ongeveer 330 woningen, een woonwagenstandplaats en een corsobouwplaats (seizoensgebonden) gepland. Voor het natuurdeel inclusief het landgoed is een apart uitwerkingsplan opgesteld en vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen’ is op 7 juli 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld en vervolgens op 21 november 2011 in werking getreden. Gelijktijdig met het bestemmingsplan is ook het exploitatieplan 'Lage Heide, wonen' onherroepelijk geworden.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: