Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. Als het om een tijdelijke situatie gaat, kan het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling een oplossing zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Is het een blijvende situatie, dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken wij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

Handmatig aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hoe werkt het?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van uw (eventuele) medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding gebruikt de gemeente wettelijke normbedragen.

Uitsluitend voor de afvalstoffenheffing kent de gemeente Valkenswaard een kwijtscheldingsregeling tot maximaal € 175,-.

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen verantwoorden. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.