Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. Als het om een tijdelijke situatie gaat, kan het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling een oplossing zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Is het een blijvende situatie, dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken wij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven.

Wat moet ik doen?

Het digitaal indienen van een aanvraag kwijtschelding is op dit moment niet mogelijk. Deze mogelijkheid komt snel beschikbaar. Nog even geduld.