De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. De zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met langere periodes van hitte, droogte en met meer extreme regenbuien.

Steeds vaker ondervinden we hiervan hinder en overlast. De extreme regenval in juni 2020 is hier een voorbeeld van, maar ook langdurige droogte en hittegolven zijn gevolgen die vaker voor gaan komen. Hoe gaan we daar nu én de in de toekomst mee om?

Uitvoeringsagenda voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente

We willen Valkenswaard weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. De kwetsbare plekken in onze leefomgeving kunnen we beschermen door deze anders in te richten. Maar we zullen ook ons gedrag aan te passen. Samen noemen we dat klimaatadaptatie. Zaken die we als gemeente nu al op kunnen pakken, pakken we op. Een voorbeeld waar we dat al doen is bij de herinrichting van de Markt. Daarnaast werken we hard aan een uitvoeringsagenda; een pakket maatregelen die Valkenswaard helpt klimaatproof te worden én te blijven.

Klimaatdialogen

Om de uitvoeringsagenda te maken gaan we als gemeente het gesprek aan met verschillende partners en organisaties. Dat doen we door het voeren van klimaatdialogen. De klimaatdialogen bestaan uit een serie van drie gesprekken (dialogen) met verschillende partijen en organisaties, een inwonersenquête en een inwonersbijeenkomst.

Inmiddels hebben we alle gesprekken gevoerd. Samen is er met verschillende partijen gekeken naar knelpunten en oplossingen om Valkenswaard klimaatbestendig te maken. Alle oplossingen en maatregelen worden vervolgens bij elkaar gebracht in een eerste versie van de uitvoeringsagenda.