Nederlandse en Belgische organisaties hebben de handen ineengeslagen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. Waterschap de Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt, gemeente Valkenswaard en de Vlaamse Milieumaatschappij werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei. Theo Geldens, wethouder natuur gemeente Valkenswaard. “We zijn heel blij met deze Europese subsidie voor het Weerbaar Dommelland project. Dit maakt ons in staat om met alle partners,  grensoverschrijdend, effecten van weerextremen zoals piekbuien of langdurige droogtes beter op te vangen. Zo pakken wij bijvoorbeeld De Groote Meer aan.”

Waarom Weerbaar Dommelland? 

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte en hitte, die ons watersysteem en de samenleving onder druk zetten. Hoe gaan we daarmee om in het stroomgebied van de Warmbeek-Tongelreep en de Dommel? Hoe maken we ons watersysteem en landschap klimaatrobuust?

Samen bouwen aan de toekomst 

De komende drie jaar worden op verschillende plaatsen in de twee stroomgebieden fysieke ingrepen uitgevoerd die bijdragen aan een klimaatrobuuste inrichting en worden diverse workshops georganiseerd gericht op kennisdeling en samenwerking. Door gezamenlijk te leren en expertise te delen, sturen we aan op een duurzame toekomst van het gehele stroomgebied.  
Alle informatie over het project vind je op interregvlaned.eu/weerbaar-dommelland/
 

Dit komt Valkenswaard ten goede

Theo Geldens, wethouder natuur gemeente Valkenswaard. “We zijn heel blij met deze Europese subsidie voor het Weerbaar Dommelland project. Dit maakt ons in staat om met alle partners,  grensoverschrijdend, effecten van weerextremen zoals piekbuien of langdurige droogtes beter op te vangen. In onze gemeente willen we bijvoorbeeld De Groote Meer aanpakken. En ook hydrologische maatregelen nemen ten noorden van dit ven, zoals het dempen van een aantal sloten en venherstel. Op een uit te geven bedrag van ongeveer 500.000 euro kan onze gemeente 50% subsidie tegemoet zien van Interreg.”

Vorig jaar werd bekend dat Interreg Vlaanderen-Nederland ook subsidie geeft aan natuurgrenspark De Groote Heide, het prachtige natuurgebied waar Valkenswaard samen met vijf andere gemeenten deel van uitmaakt. Beide subsidies komen het programma Dommelland van Valkenswaard ten goede, waar natuur, recreatie, sport en cultuur met elkaar verbonden worden om het woon- en leefklimaat van inwoners en bezoekers te versterken. Wethouder Geldens: “Op deze manier kunnen wij de komende drie jaar een essentiële bijdrage leveren om onze natuur te verstevigen en robuuster te maken.”
 

Feestelijke aftrap van het project: welkom!

Op donderdag 20 juni staan alle partners gezamenlijk met betrokkenen en geïnteresseerden stil bij de goedkeuring van het project Weerbaar Dommelland door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Graag nemen we eenieder die zich betrokken voelt mee in dit project met een inspirerende middag. Samen vieren we de start van de uitvoering naar een meer Weerbaar Dommelland! 
Aanmelden? Ga naar https://interregvlaned.eu/events/20-juni-2024-feestelijke-aftrap-van-het-project .

Meer Informatie: www.valkenswaard.nl/natuurontwikkeling of mail naar dommelland@valkenswaard.nl .

Het project wordt gefinancierd door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en loopt vanaf 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2027.