Wat is het?

De gemeente wijst personen of instanties aan die afval mogen inzamelen.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft beleid vastgesteld waarin is bepaald dat bepaalde organisaties huis-aan-huis kleding of oud papier mogen inzamelen. Op dit moment is er geen mogelijkheid voor andere organisaties om huis-aan-huis kleding of oud papier in te zamelen.

Wat moet ik doen?

Als u vragen heeft over het beleid omtrent de inzameling van kleding neem dan contact op met het klantcontactcentrum via (040) 2083444.

Heeft u vragen over de inzameling van oud papier neem dan contact op met Cure Afvalbeheer via telefoonnummer (040) 2500130.