Waar jij meepraat over wat Valkenswaard aangaat

Valkenswaard is volop in beweging! Onze dorpen en wijken worden steeds mooier, groener, gezonder, duurzamer en beter bereikbaar. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar werken we met z’n allen hard aan!

Als inwoner van gemeente Valkenswaard weet jij als geen ander hoe het wonen en leven is in Valkenswaard. De gemeente vindt het dan ook heel belangrijk om te horen wat jouw mening is. Over allerlei onderwerpen! Bijvoorbeeld over groen in jouw wijk. Of over verkeersveiligheid, duurzaamheid, sportvoorzieningen of zorg.

Daarom is er nu het inwonerspanel, voor jong en oud waarin jij meepraat over wat Valkenswaard aangaat. Zodat de gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente -met jouw inbreng- de juiste keuzes kunnen maken!

Meedoen is makkelijk!

 • Meld je via onderstaande groene button aan voor het inwonerspanel.
 • Zo’n 6 keer per jaar krijg je per e-mail een vragenlijst die je invult wanneer jij wilt.
 • Invullen kost je slechts 10 minuten per keer.
 • Je bepaalt natuurlijk zelf of je de vragenlijst invult of niet.
 • De resultaten krijg je achteraf per e-mail.
 • Zo’n 4 keer per jaar nodigen we je ook uit voor een bijeenkomst. Jij bepaalt of je hierbij bent.

Meepraten en op de hoogte blijven?

Meld je direct aan

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar inwonerspanel@valkenswaard.nl

 

Waar het inwonerspanel over meepraatte

Mei 2022 – Bijeenkomst over toekomstvisie en hulp bij het huishouden

Het eerste deel van de avond stond in het teken van de geactualiseerde toekomstvisie. In vijf groepen werd er gebouwd aan de toekomst van Valkenswaard. Ieder met een eigen thema: leefbare en veilige wijken, voldoende woningen voor iedereen, evenementen, kunst en cultuur en goede verbindingen en bereikbaarheid met de Brainport-regio. Aanwezigen bevestigden dat dit thema’s zijn die leven bij eenieder, maar ook dat er veel samenhang zit op deze onderwerpen. Het is belangrijk dat er voldoende woningen zijn, maar dan moet ook de omgeving leefbaar zijn en voldoende te bieden hebben.

Het tweede deel ging over een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning: hulp bij het huishouden. De vraag naar deze voorziening in Valkenswaard is groot. Om deze ondersteuning toekomstbestendig te kunnen blijven leveren voor inwoners die het echt nodig hebben, zijn creatieve oplossingen nodig. Vanuit de groepen zijn daarvoor verschillende ideeën geopperd, zoals meer geclusterde woonvormen, robotisering, mantelzorgwoningen, zorgen voor elkaar en zoeken naar ander arbeidspotentieel. Deze ideeën krijgen een plaats in het uiteindelijke voorstel voor de aanpak.

Juni 2022 – Vragenlijst over deelmobiliteit

Deelmobiliteit is er in vele soorten en maten. Zo zijn er de deelauto-aanbieders waarbij je een abonnement neemt en ergens in de buurt een auto kunt reserveren en meenemen. Ook zijn er deelfietsen en elektrische scooters die je met een app kunt boeken. Gebruikers hoeven geen grote investering te doen in de vorm van de aanschaf van een eigen auto of scooter. Zij betalen alleen voor het daadwerkelijk gereden aantal kilometers.

Uitkomsten van het onderzoek

 • 59% van de deelnemers heeft twee personen in het huishouden met een rijbewijs.
 •  Een 50% is in het bezit van 1 auto, bijna 40 % heeft 2 auto’s.
 • 64 % geeft aan nooit parkeeroverlast in de straat te ervaren, 8 % ervaart vaak parkeeroverlast.
 • 68% is niet bereid een auto weg te doen als er betere vormen van deelmobiliteit in de buurt zijn, 25% zou het overwegen.
 • 67% van de deelnemers is niet heel enthousiast om gebruik te maken van een deelauto als deze eenvoudig beschikbaar is, 19% weet het nog niet.
 • Voor gebruik van een deelscooter geeft 14% aan dit wellicht te gaan doen, 72% geeft aan hier waarschijnlijk geen interesse in te hebben.
 • Ook over gebruikmaken van een (elektrische) deelfiets is het inwonerspanel minder enthousiast. 67% geeft aan hier waarschijnlijk geen gebruik van te maken. Ruim 13% weet het nog niet.
 • Gebruikmaken als deelmobiliteit aangeboden wordt bij het vertrekpunt van een OV-halte maakt het iets aantrekkelijker, 38% zal het overwegen. De meerderheid van 46% waarschijnlijk niet.
 • Op de algemene vraag of je meer gebruik maakt van het openbaar vervoer als er deelmobiliteit aangeboden wordt bij OV-haltes geeft ook de meerderheid van 53% aan dit niet te doen.
 • Minder parkeerplaatsen realiseren bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen, en deelmobiliteit goed faciliteren, vindt ook de meerderheid van 53% niet zo’n goed idee. 25% weet het niet zo goed.

De uitkomst van het onderzoek verwerkt de projectleider in een voorstel voor het college.

Oktober 2022 – Bijeenkomst over veiligheid

De bijeenkomst begon met een toelichting op de kadernota integrale veiligheid 2019-2022. Deze nota loopt dit jaar af en de gemeente vindt het belangrijk om samen met de inwoners de nieuwe kadernota vorm te geven. Na de toelichting gingen de aanwezigen uiteen om met elkaar te bespreken wat ze van de avond verwachtten. Daar kwamen al een aantal constateringen voorbij:

 • Verkeersveiligheid is een uitdaging. Dit komt onder andere door de nieuwe aansluiting van de N69, maar ook in Dommelen, op de markt en door het Were di. Daarnaast mist Dommelen voetgangersoversteekplaatsen voor rolstoelen en kinderwagens en zijn er in Valkenswaard een aantal gevaarlijke punten.
 • Naast verkeersveiligheid is ook ‘gedrag’ een terugkerend onderwerp in de verwachtingen. Er is een gebrek aan toezicht in de wijken, maar ook rondom de scholen als het gaat om drugs. Gedrag op straat/ criminaliteit en ‘huftergedrag’ worden daarbij genoemd. Hoe gaan we met elkaar om? Als er meer sociale cohesie is, leidt dat tot sociale controle en een hoger gevoel van veiligheid.
 • Daarop aansluitend wordt het gedrag van de jeugd genoemd. Zij hebben een plaats nodig. De jeugd mag een tijdje in de straat hangen, maar zodra dit te lang duurt, stuurt de buurt hen weg. De wijkagent wordt gemist en er is weinig sociale controle in de buurt.

Uit het eerste deel van de bijeenkomst werden drie kernthema’s vastgesteld waarover verder werd gepraat en waar de nodige ideeën voor werden geopperd:

 • Vergroten sociale cohesie zorgt voor meer veiligheid. 
 • Veiligheidsbeleid moet beter aansluiten op de leefwereld in wijken en buurten.
 • Inwoners bewust maken van hun eigen gedrag.

November 2022 – Vragenlijst over Samen Valkenswaardig festival

Op 30 oktober 2022 vond de eerste editie plaats van het Samen Valkenswaardig festival, waar kinderen van alles konden ontdekken en beleven op gebied van duurzaamheid. Het inwonerspanel vroegen we naar de bekendheid van het festival, hun eventuele ervaring en ideeën en suggesties voor een vervolg. Deze input is meegenomen in de evaluatie van dit festival. Ook vroegen we het panel naar de (on)bekendheid van Samen Valkenswaardig en hun mening over verduurzamen. 

Uitkomsten van het onderzoek

 • De helft van de deelnemers geeft aan vooraf te weten dat het Samen Valkenswaardig festival ging plaatsvinden.
 • Het merendeel gaf aan hiervan te weten door de borden langs de weg, het Valkenswaards weekblad en Facebook.
 • 83% van de deelnemers geeft aan het festival niet te hebben bezocht. Reden hiervoor was voornamelijk dat zij al andere plannen hadden voor deze middag.
 • Veel deelnemers geven aan uit nieuwsgierigheid het festival te hebben bezocht. Ook is ‘belangstelling voor duurzaamheid’ een veel genoemde reden.
 • De meerderheid vond het een leuk festival. Een aantal personen geven aan het niet zo leuk te hebben gevonden.
 • Een aantal dingen die men leuk vond: trommelaars, kraampjes kijken, diversiteit, ontdekfabriek, fijne gezellig sfeer, vermaak voor kinderen.
 • Verbeterpunten voor een volgend festival: meer muziek, meer bekendheid vooraf, meer energiemaatschappijen en private ondernemers, zoals warmtepomp leveranciers en leveranciers voor zonnepanelen uitnodigen voor stands.
 • Er zijn ook een aantal tips meegegeven zoals meer bekendheid vooraf, meer aantrekken van jongeren, goedkopere horeca.
 • Op de vraag of we vaker een dergelijk evenement moeten organiseren antwoord 80% met ja.
 • Voor het festival had 80% nog nooit van Samen Valkenswaardig gehoord en wisten zij niet wat het inhield.
 • Ook heeft 80% van de deelnemers de website www.valkenswaardig.nl nog nooit bezocht en volgt 89% deze ook niet op social media.
 • Informatie die deelnemers helpt bij verduurzamen zijn vooral: subsidiemogelijkheden of kostenbesparende zaken. Maar ook informatie over de uitvoering van verduurzaming, zoals zonne-energie, isolering en warmtepompen.
 • Het merendeel van de deelnemers geeft aan via het Valkenswaards Weekblad, een digitale nieuwsbrief of social media op de hoogte te willen blijven over verduurzaming.

December 2022 – Vragenlijst over contact opnemen met de gemeente

Contact opnemen met de gemeente kan op verschillende manieren. Het inwonerspanel gaf hun mening over de beschikbare kanalen waar men gebruik van kan maken. Denk hierbij aan e-mail, telefoon, formulieren op onze website en een bezoek aan onze balie. De input wordt gebruikt als inventarisatie om erachter te komen of er behoefte is aan een extra contactmogelijkheid: chatten.

Uitkomsten van het onderzoek

 • 33% van de deelnemers geeft aan telefonisch contact op te nemen met de gemeente. 31% heeft de voorkeur voor de website en 22% stuurt liever een mailtje. 12% komt graag naar de receptie van het gemeentehuis.
 • Op de vraag of het aanbod voor persoonlijke benadering met de gemeente voldoende is, antwoord 97% ja.
 • Als gemeente overwegen we een nieuwe mogelijkheid voor benadering in te zetten, namelijk een chatfunctie via de website of via Whatsapp. 39% geeft aan hier gebruik van te maken. 39% zou dit overwegen en de overige deelnemers zien dit niet zitten.
 • Op de vraag of de voorkeur uitgaat naar chatten via de website of Whatsapp geeft 32% Whatsapp aan als voorkeur. 24% gebruikt liever een chatfunctie op de website, 25% heeft geen voorkeur en 18% van de deelnemers zou het helemaal niet gebruiken.
 • De meest genoemde antwoorden op de vraag waar je via de chat contact over op zou nemen zijn: handhaving, vraagstellingen als parkeren en vergunningen, als het antwoord op de site niet snel te vinden is, stoplichten of andere onderhoudszaken zoals losliggende stoeptegels. Graag persoonlijke aandacht en geen chatrobot.
 • 56% geeft aan niet sneller contact op te nemen met de gemeente als er een chatmogelijkheid is.
 • Op de vraag hoe snel je reactie verwacht van de gemeente via chat geeft 33% aan dit binnen 1 à 2 uur te willen hebben, 29% binnen een dagdeel, 27% binnen een dag en 9% na een dag.
 • Veel deelnemers hebben een aanvullende opmerking gemaakt over de chatfunctie. Deze moet direct werken en geen automatische antwoorden geven. Voor ouderen is een chatfunctie niet altijd toegankelijk, jongeren zullen hier eerder gebruik van maken. Zorg voor persoonlijk contact zonder lange wachttijden.