Het gemeentelijk beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is vastgelegd in het Uitvoerings- en handhavingsbeleid 2023-2026.

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld door het college.

Specifieke beleidsregels voor toezicht en handhaving in de horeca staan in het Horecastappenplan.

Van uitgevoerde toezichts- en handhavingsactiviteiten wordt jaarlijks een handhavingsjaarverslag opgesteld.

Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Valkenswaard 2024.