Ga verder naar:

In geval van gladheid rukken in de gemeente Valkenswaard zeven strooiwagens tegelijkertijd uit op vaste routes, namelijk twee fietspadroutes, twee routes met doorgaande wegen en grotere wijkontsluitingswegen en drie routes met overige wijkontsluitingswegen en een aantal kleinere wegen in de woonwijken.

Onze gemeente wordt tevens doorkruist door twee routes van de provincie. De provincie verzorgt op deze twee routes de gladheidsbestrijding van zowel de rijbaan als de fietspaden. Deze twee routegedeelten bevatten de N69, dus Luikerweg, provinciale weg Markt en Eindhovenseweg. Verder strooit de provincie op de gemeentelijke wegen; Westerhovenseweg, Bergstraat, Dommelseweg en Leenderweg

Samenwerking

De gemeente Valkenswaard participeert in de Centrale Alarmering Gladheid in de regio zuidoost Brabant. Hierin nemen Rijkswaterstaat, de provincie en 18 gemeenten onder voorzitterschap van de gemeente Eindhoven, plaats.

Indeling van wegen

De gemeente Valkenswaard heeft een gladheidbestrijdingsplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven welke wegen het eerst begaanbaar moeten zijn, deze wegen vallen in de zogenoemde categorie 1, 2 of 3. De drie categorieën hebben dezelfde prioriteit in de gladheidsbestrijding. Deze indeling in categorieën heeft enkel te maken met de grootte van het toepasbare materieel. De drie categorieën omvatten de wegen en fietspaden die belangrijk zijn voor het doorgaande verkeer en de ontsluiting van met name woongebieden, winkelcentra, bedrijventerreinen en verzorgingstehuizen. Hieronder vallen de doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen, de meeste buitenwegen, een aantal kleinere wegen in de woongebieden, winkelgebieden en op de bedrijventerreinen en de fietspaden. Op deze wegen wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid en sneeuw geruimd. De wegen van deze drie categorieën zijn opgenomen in de bovengenoemde 7 vaste routes. De overige wegen worden alleen onder reguliere werktijd gestrooid indien materieelinzet niet langer nodig is voor de categorie 1, 2 en 3-wegen, de gladheid langere tijd aanhoudt, bij extreme sneeuwval en als de hoeveelheid zout c.q. stroefmakend materiaal toereikend is.

Niet strooien in 'woonstraten'

De echte 'woonstraten' in de gemeente vallen buiten de strooiroutes. Het strooien van alle straten in de gemeente is niet mogelijk omdat het zeer arbeidsintensief is en heel hoge kosten met zich meebrengt. Andere redenen om in woonstraten niet te strooien zijn:

  • strooizout werkt alleen goed bij voldoende verkeersintensiteit en -snelheid in een straat, omdat er anders geen vermenging met sneeuw optreedt;
  • strooizout is belastend voor het milieu; de gemeente wil deze schade beperken;
  • in de woonstraten maken geparkeerde auto’s en andere obstakels het vaak onmogelijk om te kunnen strooien en/of sneeuw te ruimen;
  • het ruimen van sneeuw is tijdrovend en vaak probleemverleggend, smeltwater kan bijvoorbeeld niet meer in straatkolken komen door de opzij geschoven sneeuw. Bij vorst wordt het probleem dan nog groter.

Voetgangersgebied en trottoirs

Behalve het creëren van looppaden in het voetgangersgebied van het centrum van Valkenswaard, strooit de gemeente niet op stoepen en trottoirs. Dat is praktisch niet mogelijk. De gemeente doet een beroep op alle inwoners om het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Op deze manier kan in de winter iedereen met een gerust hart de deur uit