Met de realisatie van de nieuwe N69 verandert de functie van de oude weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Binnen het OntwerpLab gaan studenten van de TU/e (master Urbanism) aan de slag met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, wordt gezocht naar alternatieve vervoersoplossingen en ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering. In het ontwerplab 2021 wordt nader onderzoek gedaan naar de 3 thema’s:

  • Regionale Mobiliteitshubs
  • Gezonde Stadsranden en Water in de Stad
  • Vitale Centra

Samenwerking

Gemeente Eindhoven, gemeente Waalre, gemeente Valkenswaard, provincie Noord-Brabant en de TU/ Eindhoven werken samen aan een Gezonde en Duurzame Stedelijke Corridor Eindhoven – Waalre – Valkenswaard. In een samenwerkingsverband zetten ze in op de ontwikkeling van een gezonde en duurzame leefomgeving rondom klimaatadaptatie, energietransitie, gezonde leefomgeving en de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit zowel op de corridor als in de directe omgeving.

De samenwerking richt zich op het delen van kennis en het verbinden van ambities in al bestaande projecten.

Onderzoeksteam TU/eindhoven

Het OntwerpLab aan de TU/e is een combinatie van onderwijs, onderzoek en praktijk. Studenten, onderzoekers en professionals dragen bij aan het onderzoek met een focus op innovatieve oplossingen voor de uitdagingen rondom de stedelijke corridor. De samenwerking met het OntwerpLab aan de TU/Eindhoven zorgt voor een extra dimensie die de ontwikkeling van een gezonde duurzame leefomgeving ondersteunt. 

Wat is er al gebeurd?

Het OntwerpLab is formeel van start gegaan op 23 januari 2020. Er is veel gesproken met betrokken burgers, ambtenaren en bestuurders. Aan de hand van deze interviews, workshops en overleggen is een goed beeld ontstaan van de projecten die momenteel worden uitgevoerd bij de samenwerkende gemeenten en de ambities en wensen die er zijn voor het gebied.

Betrokken specialisten zijn uitgenodigd voor werkbijeenkomsten met studenten. Onderzoeksresultaten en vraagstukken worden besproken. De ambities zijn weergegeven in een narratief. Met inzet van een maptionnair zijn alle inwoners van het gebied uitgenodigd een enquête in te vullen wat voor hen belangrijk is in een gezonde duurzame samenleving.   

Waar staan we nu?

De kernteamleden van het OntwerpLab en studenten en staf van de TU/e Urban Labs hebben alle input gebruikt voor nader onderzoek, het ontwikkelen van scenario’s (ontwerpend onderzoek) en het definiëren van mogelijke onderzoeksopgaven. Dit heeft geleidt tot 3 thema’s waar we ons de komende periode op gaan richten: Regionale Mobiliteitshubs, Gezonde Stadsranden en Water in de Stad, Vitale Centra. De thema’s worden besproken met de specialisten van de gemeente Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, de provincie Noord-Brabant. Zo kijken we samen naar kansen, uitdagingen en ambities in het gebied.

Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het project Gezonde Duurzame Leefomgeving, stuur dan een mail naar: GDL@valkenswaard.nl