Donderdagavond 21 maart stond de aanwijzing van de lokale omroep op de agenda van de gemeenteraad van Valkenswaard. Op basis van het advies van een externe commissie werd voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders om RTV Horizon aan te wijzen. De gemeenteraad heeft door middel van een amendement besloten dat Studio24 de voorkeur krijgt. 

De licentieperiode van de Valkenswaardse Omroep Stichting (VOS) loopt na vijf jaar af. De VOS heeft aangegeven niet verder te willen. Naast RTV Horizon had in Valkenswaard nieuwkomer Studio24 zich gemeld. De gemeenteraad van Valkenswaard besloot donderdagavond over het raadsvoorstel. Het college van burgemeester en wethouders had op basis van het advies van de externe commissie RTV Horizon naar voren geschoven. 

Tijdens de raadsvergadering werd door middel van een amendement het voorstel gewijzigd. Daarmee adviseert de gemeenteraad om Studio24 aan te wijzen als lokale omroep. Dit advies wordt schriftelijk overgebracht aan het Commissariaat voor de Media.