Wat is het?

Als blijk van waardering kunt u een inwoner uit de gemeente Valkenswaard voordragen voor een vrijwilligerspenning. Iemand die minstens 10 jaar als vrijwilliger werkt op het gebied van maatschappelijk hulpbetoon (organisatorisch of bestuurlijk) kan deze penning ontvangen. Ook een vrijwilliger die 25 jaar collecteert kunt u voordragen voor een vrijwilligerspenning.

Digitaal aanvragen gemeentelijke vrijwilligerspenning (met of zonder DigiD)

Schriftelijk aanvragen gemeentelijke vrijwilligerspenning

Hoe werkt het?

Voordat het gemeentebestuur een vrijwilligerspenning toekent, wordt nagegaan of de betrokken persoon inderdaad in aanmerking komt. Dit gebeurt op basis van de Verordening tot instelling en toeken­ning van gemeentelijke onderscheidingen.

Om in aanmerking te komen moet de betreffende vrijwilliger:

  1. in Valkenswaard wonen of lid zijn van een Valkenswaardse vereniging of organisatie;
  2. minimaal 10 jaar bestuurlijk of organisatorisch werkzaam zijn als vrijwilliger danwel 25 jaar als collectant;
  3. van onbesproken gedrag zijn;
  4. nog niet eerder de Valkenswaardse vrijwilligerspenning hebben ontvangen.

Wat moet ik doen?

U kunt iemand voordragen voor een gemeentelijke vrijwilligerspenning door op tijd een voorstel in te dienen bij het college. Houd er rekening mee dat behandeling van een aanvraag 4 weken tijd kost. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden. U kunt het formulier ook opvragen bij het team communicatie van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard via telefoonnummer (040) 208 34 53.

Als u iemand wilt voordragen voor een vrijwilligerspenning dan moet u of het (dagelijks) bestuur diens verdiensten wel kunnen aantonen.