Gedragscodes

Op 31 januari 2019 zijn de gedragscode voor Burgemeester en Wethouders en voor de leden van de gemeenteraad in werking getreden. De gedragscodes kunt u onderaan deze webpagina downloaden.

Protocol ‘Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Valkenswaard’

Op 31 januari 2019 is door de gemeenteraad het protocol ‘Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’ vastgesteld. Het protocol kunt u onderaan deze webpagina downloaden.