Wilt u als man een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Doordat u het kind erkent, wordt u de wettelijke vader. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via (040) 208 3444.

Afspraak maken

Wat moet ik doen?

 • U erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen.
 • De naamskeuze hoeft bij een volgend kind niet opnieuw te worden gedaan.
 • De moeder hoeft bij een volgend kind ook niet meer persoonlijk aanwezig te zijn. Zij kan schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Waarom het vaderschap erkennen?

 • Als de moeder getrouwd is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd is. Erkennen is dan niet nodig.
 • Is de moeder niet getrouwd? Dan kan het kind worden erkend door een man. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig.
 • De man die het kind erkent, wordt voor de wet de vader. Ook als hij niet de biologische vader is. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De vader moet voor het kind zorgen en het opvoeden.

Wanneer het vaderschap erkennen?

Vóór de geboorte

Er gelden aparte regels voor het erkennen van een ongeboren kind.

Bij de geboorteaangifte

 • Doe binnen 3 werkdagen na de geboorte van uw kind aangifte.
 • Doe dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt uw kind dan gelijk erkennen.
 • Kan de moeder niet meekomen naar de afspraak? Neem dan haar schriftelijke toestemming mee om het kind te erkennen. Bij het eerste kind uit deze relatie is dan geen naamskeuze mogelijk. Het kind krijgt de naam van de moeder.

Na de geboorte

 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.
 • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van de moeder én van het kind.
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook meekomen bij de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap

 • Wie niet in Nederland staat ingeschreven vragen wij om aanvullende documenten bijvoorbeeld een geboorteakte.
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te erkennen.

Keuze achternaam

Bij het erkennen van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder, duomoeder of van de vader. Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader of duomoeder krijgt? Dan moet de biologische moeder meekomen naar de gemeente. U legt dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Doet u dat niet? Dan krijgt of houdt het kind de naam van de biologische moeder.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Een voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. de Vries
2. Jansen
3. de Vries Jansen
4. Jansen de Vries
Let op: Deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is. 
 

In de tussentijd

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

De 1e overgangsregeling is


1.    Uw gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij de balie van burgerzaken. 
Oplossing
De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. 
Wordt uw u kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

De 2e overgangsregeling is


2.    In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar de balie van burgerzaken. 
Mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren tussen 2016 – 2024.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.
Niet mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren voor 2016.
•    U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Wat heb ik nodig?

 • Een legitimatiebewijs.
 • Komt de biologische moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een legitimatiebewijs mee.
 • Komt de biologische moeder niet mee naar de afspraak? Dan heeft u de schriftelijke toestemming met handtekening van de biologische moeder nodig. Ook neemt u een kopie van een legitimatiebewijs van de biologische moeder mee.
 • Erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan heeft u de schriftelijke toestemming en een kopie van het legitimatiebewijs nodig van zowel de biologische moeder als het kind.

Wat kost het?

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.