Wilt u als man een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Doordat u het kind erkent, wordt u de wettelijke vader. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via (040) 208 3444.

Afspraak maken

Wat moet ik doen?

 • U erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen.
 • De naamskeuze hoeft bij een volgend kind niet opnieuw te worden gedaan.
 • De moeder hoeft bij een volgend kind ook niet meer persoonlijk aanwezig te zijn. Zij kan schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Waarom het vaderschap erkennen?

 • Als de moeder getrouwd is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd is. Erkennen is dan niet nodig.
 • Is de moeder niet getrouwd? Dan kan het kind worden erkend door een man. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig.
 • De man die het kind erkent, wordt voor de wet de vader. Ook als hij niet de biologische vader is. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De vader moet voor het kind zorgen en het opvoeden.

Wanneer het vaderschap erkennen?

Vóór de geboorte

Er gelden aparte regels voor het erkennen van een ongeboren kind.

Bij de geboorteaangifte

 • Doe binnen 3 werkdagen na de geboorte van uw kind aangifte.
 • Doe dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt uw kind dan gelijk erkennen.
 • Kan de moeder niet meekomen naar de afspraak? Neem dan haar schriftelijke toestemming mee om het kind te erkennen. Bij het eerste kind uit deze relatie is dan geen naamskeuze mogelijk. Het kind krijgt de naam van de moeder.

Na de geboorte

 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.
 • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van de moeder én van het kind.
 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind ook meekomen bij de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Voorwaarden voor het erkennen van vaderschap

 • U mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn. Zo ja, dan moet u toestemming hebben van de rechtbank om het kind te erkennen.
 • Wie niet in Nederland staat ingeschreven moet aantonen dat hij niet getrouwd is met een ongehuwdheidsverklaring.
 • U moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te erkennen.

Let op! Als u niet met elkaar getrouwd bent, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen dient u gezamenlijk een verzoek in bij de griffie van de rechtbank(externe link).

Keuze achternaam

Bij het erkennen van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder, duomoeder of van de vader. Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader of duomoeder krijgt? Dan moet de biologische moeder meekomen naar de gemeente. U legt dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Doet u dat niet? Dan krijgt of houdt het kind de naam van de biologische moeder.

Wat heb ik nodig?

 • Een legitimatiebewijs.
 • Komt de biologische moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een legitimatiebewijs mee.
 • Komt de biologische moeder niet mee naar de afspraak? Dan heeft u de schriftelijke toestemming met handtekening van de biologische moeder nodig. Ook neemt u een kopie van een legitimatiebewijs van de biologische moeder mee.
 • Erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan heeft u de schriftelijke toestemming en een kopie van het legitimatiebewijs nodig van zowel de biologische moeder als het kind.

Wat kost het?

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.