De ontwikkeling aan de Dr. Schaepmanstraat 37-99 gaat uit van de sloop van 32 duplex woningen en de bouw van maximaal 30 grondgebonden woningen.

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • aan de toelichting is het Programma van Eisen voor de archeologische begeleiding bij de sloop als bijlage toegevoegd;
  • de toelichting is aangevuld met paragraaf 3.4.4 ‘Agenda 22’;
  • in de regels is ten aanzien van de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 4’ een oppervlaktemaat gewijzigd.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken