De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college op het gebied van cultuur, cultuurontwikkeling en cultuurbeleid.

De Cultuurraad bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Twan Pompen, voorzitter
  • de heer Hessel Engelsman
  • de heer Vincent van Herk
  • de heer Erwin Botteram

Natuurlijk is de Cultuurraad bereikbaar. Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan daarvoor dit e-mailadres gebruiken: cultuurraadvalkenswaard@gmail.com.

Hieronder stellen we de leden van de Cultuurraad nader aan u voor.

Twan Pompen (voorzitter)

Twan Pompen is een bekende in cultureel Valkenswaard. Voorheen was hij voorzitter van de Stichting Popov (Popoverleg Valkenswaard). Op cultureel gebied houdt hij zich bezig met alle facetten van (pop- en rock-) muziek. Hij organiseert festivals, luistert, bekijkt en verzamelt die muziek en musiceert ook zelf (drums, gitaar en bas).

Zijn visie op cultuur: “Cultuur betekent voor mij: het kunnen bijdragen aan en genieten van allerlei expressies die mensen blij maken en ontspannen. Cultuur verbindt mensen met verschillende achtergronden, het biedt mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen en geeft de ruimte om andere kanten en talenten van jezelf te ontdekken. Ik vind het van cruciaal belang dat cultuur verankerd is in de maatschappij en ‘een eigen gezicht’ heeft. Wat mij betreft is dat de missie voor ‘Cultureel Valkenswaard”.

Twan combineert ervaring en expertise op cultuurinhoudelijk gebied met gedrevenheid en ambitie en beschikt bovendien over een grote dosis bestuurlijk talent.

In het dagelijks leven is hij werkzaam als manager bij XS4ALL in Amsterdam.

Hessel Engelsman

Hessel Engelsman woont al meer dan 40 jaar in Valkenswaard. Hij heeft jarenlange ervaring op cultureel gebied als muzikant/zanger in en geluidstechnicus voor diverse bands.

Hij was van 2011 tot en met 2017 als bestuurslid betrokken bij het Vogelverschrikkerfestival en onder meer verantwoordelijk voor de communicatie en branding van het festival. Daarnaast nam hij deel aan tal van projecten met onder meer Harmonie De Dommelecho, Harmonie UNA en Stichting Theaterontwikkeling Valkenswaard. Ten slotte besteedt hij zijn vrije tijd graag aan toneel (als acteur en als schrijver). In het dagelijks leven is Hessel communicatieadviseur met specialisatie in public relations en online marketing.
 

Vincent van Herk

Vincent van Herk woont in Valkenswaard. Binnen zijn professie is hij sterk geïntegreerd in het nationale en internationale ontwerpveld. Als programmamanager voor Dutch Design Foundation (Eindhoven) is hij een van de vijf programmamakers voor onder meer de Dutch Design Week (DDW).

Hierin wordt design geduid vanuit vier perspectieven: artistiek, speculatief, innovatief en creatief. De meest voorname werkzaamheden binnen deze rol zijn het scouten en cureren van (inter)nationale designprojecten en nieuw talent, deze vervolgens vanuit de matchmakingrol podium bieden (onder meer tijdens DDW) en actief verbinden aan professionals (business, media, governmental).
 

Erwin Botteram

Erwin Botteram (26) is een exponent van een jongere generatie zeer succesvolle Valkenswaardse musici. Na zijn middelbare-schoolopleiding op sg Were Di studeerde hij aan de Fontys Academie voor Muziekeducatie. Zijn hoofdvak: docent Muziek. Hij studeerde af in 2014. Vervolgens gaf hij vier jaar les aan een middelbare school. Tegenwoordig is hij werkzaam als individueel docent basgitaar. Daarnaast is hij professioneel uitvoerend musicus. Hij maakt deel uit van diverse bands. Zijn optredens brengen hem in het hele land, maar ook in Duitsland en België. Ook in Valkenswaard heeft Erwin als musicus van zich doen spreken. Hij assisteerde Marcel Driessen bij de productie van ‘The Armed Man’ in 2014 en was muzikaal leider bij tal van theaterproducties.

In 2016 startte hij een eigen bedrijf, dat gespecialiseerd is in het bouwen en reviseren van gitaren (akoestisch en elektrisch) en basgitaren.

“Er is een grote groep Valkenswaardse musici (van mijn generatie) actief in de muziek- en theaterwereld”, aldus Erwin. “Ook wij hebben een visie op wat er in Valkenswaard gebeurt op cultureel gebied. We weten wat er is, we zien hoe het gebeurt en hebben een idee over hoe het ook zou kunnen. Ik denk dat ik een goede spreekbuis kan zijn van die generatie en dat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van cultureel Valkenswaard”.

Volgens het Instellingsbesluit dient de Cultuurraad te bestaan uit minimaal vijf personen. Door een recent terugtreden van een van de leden is dat niet meer het geval. De Cultuurraad is op dit moment actief op zoek naar aanvulling met een nieuw lid.