Wat is het?

De Cliëntenraad Werk en Inkomen van de A2-Gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard) vertegenwoordigt de belangen van inwoners van deze gemeenten die een bijstandsuitkering (Participatiewet) ontvangen of die een minimuminkomen hebben.

Doel Cliëntenraad

Het uiteindelijke doel van de raad is een brug te slaan tussen de inwoners die het betreft en de gemeentelijke instanties. Daarbij geeft de Cliëntenraad advies (gevraagd en ongevraagd) aan het Dagelijks Bestuur van de A2-gemeenten over het sociale beleid en de uitvoering daarvan. Dit om problemen te signaleren die zich voordoen bij de uitvoering van onder andere de Participatiewet en minimaregelingen en om mogelijk oplossingen aan te dragen. Zo werken we samen aan de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de wet.

Belangrijk hierbij is dat de Cliëntenraad als onafhankelijk adviesorgaan goede contacten heeft met zowel college van burgemeester en wethouders, ambtenaren, als raadsleden van de betreffende gemeenten. Hoewel dit momenteel in een opbouwende fase is, wordt er toch al regelmatig goed overleg gevoerd met meerdere partijen. Dat heeft al positieve resultaten opgeleverd. Om zoveel mogelijk belanghebbende inwoners te kunnen vertegenwoordigen, proberen we deze via diverse kanalen te bereiken.

Vragen? Neem contact op!

Heeft u vragen of suggesties na het lezen van deze tekst? Neem dan gerust contact op met de raad! De raad mag u niet adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere individuele zaken, maar kan u mogelijk wél op weg helpen en/of oplossingen aandragen. Schroom dus niet om uw vragen of opmerkingen bij de Cliëntenraad neer te leggen.

Uw ervaringen zijn voor ons van groot belang om u als doelgroep op een juiste manier te kunnen vertegenwoordigen.

U kunt ook meedoen met de Cliëntenraad!

De Cliëntenraad bestaat uit 6 tot 10 vertegenwoordigers uit de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, een onafhankelijk voorzitter en secretaris. De leden zijn belanghebbenden (uitkeringsgerechtigden), eventueel aangevuld met 2 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De raad vergadert 10 tot 15 keer per jaar, afwisselend in Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Als lid van de Cliëntenraad krijgt u een onkostenvergoeding. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

U kunt mailen naar a2clientenraad@gmail.com of bellen met de heer Dolf Everaers, voorzitter van de Cliëntenraad. Het telefoonnummer is 06-22380435.