U komt mogelijk in aanmerking voor een briefadres als u verblijft in een instelling, of als u kunt aantonen dat u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Als u een aanvraag voor een briefadres wilt indienen met als reden verblijf in een instelling, kunt u het aanvraagformulier briefadres - Verblijf in een instelling invullen en opsturen / afgeven.

Als u een aanvraag voor een briefadres om een andere reden dan verblijf in een instelling wilt indienen. Bel naar de gemeente voor het maken van een afspraak via telefoonnummer (040) 208 3444. U dient voorafgaand aan de afspraak de benodigde formulieren in te vullen en te ondertekenen. Deze formulieren dient u mee te nemen naar de afspraak.

Wat moet ik doen?

Als u geen vast woonadres heeft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan aanvraag voor een briefadres indienen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

U kunt een briefadres aanvragen als u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Hiervoor maakt u een afspraak. In bepaalde gevallen kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt dit.

U kunt een briefadres ook aanvragen als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Als u een aanvraag voor een briefadres wilt indienen met als reden verblijf in een instelling, kunt u het aanvraagformulier briefadres - Verblijf in een instelling invullen en opsturen / afgeven.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Wat heb ik nodig?

Aanvraag Briefadres - Verblijf in een instellingAanvraag Briefadres - Andere reden
  • (Online) formulier
  • Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van uzelf en de hoofdbewoner van het briefadres

Stuur deze stukken op of lever ze persoonlijk in bij de receptie van de gemeente.

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier briefadres
  • Toestemmingsverklaring hoofdbewoner
  • Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van uzelf en de hoofdbewoner van het briefadres
  • Benodigde bewijsstukken (zie checklist aanleveren bewijsstukken)

Neem deze stukken mee naar de afspraak.

Wat kost het?

Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.