Bomen zijn belangrijk. Dat geldt voor bomen in een bos, maar misschien nog wel meer voor bomen die tussen bebouwing staan. Bomen hebben een enorme positieve impact op het leefklimaat in een dorp of stad. Ze zijn niet alleen mooi maar ze helpen ook om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Daarom zijn we in Valkenswaard heel zuinig op onze bomen.

Wat een boom allemaal kan? Laten we eens kijken. Hij geeft verkoeling met zijn schaduw. Hij haalt koolstofdioxide uit de lucht en geeft er zuurstof voor terug. Hij houdt regenwater langer vast en vermindert zo de wateroverlast tijdens een hoosbui. Dieren zoals vogels, bijen en vlinders vinden er voedsel en beschutting. Hij vermindert stress en maakt mensen gelukkiger. Iedereen wordt blijer in de buurt van bomen, dat is wetenschappelijk bewezen. Wil je meer lezen over het belang van bomen? Download de folder ‘Waarom we niet zonder bomen kunnen’.  

Voor elke gekapte boom een nieuwe

Valkenswaard koestert zijn bomen. Dat geldt zowel voor bomen in de openbare ruimte als voor bomen die op particulier terrein staan. Een boom in de openbare ruimte kappen doen we alleen in uiterste noodzaak en we planten er altijd bomen voor terug. Dat noemen we herplantplicht. Daarbij kijken we of de nieuwe boom goed in de omgeving past. Het liefst planten we inheemse soorten. In het afgelopen plantseizoen hebben we binnen de bebouwde kom van de gemeente maar liefst 449 bomen geplant. 269 daarvan werden ter vervanging van oude, zieke of onhoudbare bomen geplant. Per saldo zijn er toch maar mooi 180 nieuwe bomen bij gekomen.

Ook als particulier mag je niet zomaar een dikke boom omzagen, ook niet als die op eigen terrein staat. Je krijg alleen onder bepaalde voorwaarden een vergunning, bijvoorbeeld als de boom ziek is of als hij veel overlast veroorzaakt. En ook als particulier heb je herplantplicht. Wil je een boom verwijderen? Lees hier of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Monumentale bomen

Gelukkig telt de gemeente Valkenswaard een flink aantal grote, oude bomen. Sommige zijn wel 150 jaar oud. Deze bomen krijgen van ons extra zorg en bescherming. Aan de ene kant omdat grote bomen natuurlijk een geweldige bijdrage leveren aan de leefbaarheid en gezondheid. Maar ook omdat veel ervan cultuurhistorische waarde hebben. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de Valkenswaardse geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige bruine beuk in het Van Bestpark of de imposante Amerikaanse eik voor de Sint-Martinuskerk in Dommelen. Al deze oude bomen zijn een kostbaar bezit dat we koesteren.

Bekijk hieronder bij het overzicht bijzondere bomen een interactieve plattegrond met alle monumentale en waardevolle bomen in Valkenswaard.

Ook het IVN Valkenswaard-Waalre heeft een overzicht van monumentale bomen(externe link) in Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft, met foto en korte beschrijving.

Met ons bomenbeleid streven we naar een toename van het aantal bomen in Valkenswaard. Zo maken we onze mooie gemeente nog fijner om in te wonen!

Overzicht bijzondere bomen

Bomen doen er mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden en ons met hun verschijning verwonderen. Volgroeide, oude bomen zijn een kostbaar bezit. 

Door intensieve inventarisatie weten we wat Valkenswaard aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we afdoende beschermende maatregelen treffen om deze monumenten te beschermen. We kunnen er met elkaar voor zorgen dat monumentale bomen behouden blijven en in een goede staat (blijven) verkeren.

De lijst met bijzondere bomen is een dynamische lijst, omdat er soms bomen bijkomen en verdwijnen (bijvoorbeeld sterven of omwaaien).

Wil je meer weten over een van de monumentale bomen? Dubbelklik dan met de linker muisknop op de betreffende boom.