Het bestemmingsplan is op 28 februari 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan Warande is gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Leenderweg. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Wolbergstraat en bedrijventerrein Schaapsloop 1.

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is rechtstreeks in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf telefonisch een afspraak maken via (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: