Vastgesteld: 30 januari 2014
Onherroepelijk: -

WW3 Planontwikkeling is voornemens om het plangebied gelegen op de hoek van de Dijkstraat en de Waalreseweg te herontwikkelen. Het betreft het perceel aan de  Waalreseweg 3, 3a, 3b en de Dijkstraat 2 en 4. De ontwikkeling aan de Waalreseweg/Dijkstraat bestaat uit de realisatie van 38 appartementen en een half verdiepte parkeergarage ten behoeve van die appartementen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf telefonisch een afspraak maken via (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: