Inwerking:  27 maart 2014
Onherroepelijk: 26 november 2014

Plangebied

Het project betreft het perceel aan de  Waalreseweg 3, 3a, 3b en de Dijkstraat 2 en 4. De ontwikkeling aan de Waalreseweg/Dijkstraat bestaat uit de realisatie van 38 appartementen en een half verdiepte parkeergarage ten behoeve van die appartementen.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel vooraf telefonisch een afspraak maken via (040) 208 34 44.