Inwerking: 29 augustus 2013

Onherroepelijk: 18 december 2013

Plangebied

Het bestemmingsplan is gelegen ten zuiden en zuidoosten net buiten de kern Valkenswaard. Het gebied van Schaapsloop 1 wordt globaal begrensd door de Leenderweg, de gemeentegrens, de wijken Warande en Wolberg. De begrenzing van de Schaapsloop 1 is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplannen Warande, Wolberg, Zeelberg en Schaapsloop 2. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan is op 30 mei 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.
 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.