Bestemmingsplan

Inwerking: 2 december 2021

Onherroepelijk: 2 december 2021

Plangebied

Op het perceel aan de Peperstraat 30 is naast een woonbestemming ook een  bedrijfsbestemming aanwezig. Met de herontwikkeling komt de huidige bedrijfsbestemming te vervallen, deze wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’ (zonder bouwvlak). Daarnaast voorziet het bestemmingsplan ‘Peperstraat 30’ in de bouw van één extra woning op het zuidelijk deel van het perceel. De woning wordt ontsloten via het Dominee Alstorphiuspad en het parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.