In werking: 26 januari 2023

Onherroepelijk: 26 januari 2023

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Maastrichterweg tussen de huisnummers 94 en 96. De ontwikkeling aan de Maastrichterweg 94 bestaat uit het realiseren van twee vrijstaande ruimte- voor- ruimte woningen op de open ruimte die momenteel op het perceel aanwezig is.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Besluit hogere grenswaarden Maastrichterweg 94