In werking: 17 maart 2022

Onherroepelijk: 17 maart 2022

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Bergstraat 28’ biedt een juridisch-planologisch kader om ter plaatse van de Bergstraat 28/30 (voorheen in gebruik door Roothans IJzerwaren) het woningbouwproject ‘Hof aan de Dommel’ te ontwikkelen. Het project bestaat uit zes woningen en twee appartementen rondom een hofje. Het bestemmingsplan ‘Bergstraat 28’ is op 27 januari 2022 ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.