Openbare kennisgevingen

Wij brengen kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen en openbare zittingen en processen-verbaal. Een overzicht vindt u op deze pagina.

Aanvraag vervangende stempas

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd. U kunt uiterlijk maandag 3 juni 2024 online of schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen.

De stempassen worden bezorgd in week 20 (week van 13 mei 2024). Persoonlijk kunt u tot woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur in het gemeentehuis tijdens openingstijden een nieuwe stempas aanvragen.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Let op: de oude stempas is dan niet meer geldig.

Aanvraag volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt dan een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op 2 manieren:

  • U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen.
  • U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Valkenswaard woont. U moet hiervoor een formulier aanvragen volmacht invullen. 

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Aanvraag kiezerspas

  • Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier moet invullen.
  • U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 online of schriftelijk een kiezerspas aanvragen.
  • Tot uiterlijk 5 juni 2024, 12.00 uur kunt u persoonlijk in het gemeentehuis tijdens openingstijden een kiezerspas aanvragen.

Bij de aanvraag stuurt/neemt u uw stempas mee en ontvangt u daarna een kiezerspas.

Bekendmaking adressen en openingstijden reguliere stembureaus

De burgemeester van Valkenswaard maakt bekend, dat voor de Europees Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024 in onderstaande locaties een stembureau is gevestigd. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

NummerNaam stembureauStraat / huisnummer
1Zorgcentrum KempenhofAntwerpsebaan 3
2Buurtgebouw De HorizonAmundsenstraat 5
3Speeltuin GeenhovenHoppenbrouwers 15
4Ontmoetingscentrum De zoete invalNieuwe Waalreseweg 38
5Zwembad De WedertPast. Heerkensdreef 29
6Carolus gebouwOranje Nassaustraat 8
7Scholengemeenschap Were DiMerendreef 1
De BoeiPast. van Vroonhovenstraat 1
9Gemeentehuis de Hofnar 15
10MariakerkWarande 8
11H. MartinuskerkBergstraat 15
12Dommelsche BierbrouwerijBrouwerijplein 85
13Sporthal de BellemanBruninckxdal 2
14De Winnenpoortvan Heinsbergdal 2
15Basisschool SchepelweyenHoefsmidwei 4
16Het DorpshuisDorpsstraat 55

Toegankelijkheid en stemmen met een (visuele) beperking

Behalve stembureau 6 Carolus gebouw (in verband met oprit met steile helling), zijn alle stembureaus toegankelijk voor mindervaliden. Voor slechtzienden is elk stembureau voorzien van een leesloep en een uitvergrote kandidatenlijst. 
Stembureau 9 het Gemeentehuis , de Hofnar 15 in Valkenswaard, is speciaal ingericht zodat mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. Deze hulpmiddelen zijn aanwezig:

  • een stemmal met voelbare cijfers en braille die over het stembiljet gelegd kan worden;
  • de stembox die opleest welke partijen en kandidaten op het stembiljet staan.

Openbare kennisgeving besluit Centrale stemopneming (CSO)en zittingstijden

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Valkenswaard bij de Europees Parlementsverkiezing gelet op artikel N1 van de kieswet besluit dat de stemopneming centraal wordt uitgevoerd door het gemeentelijk stembureau.

Zittingstijden en locatie gemeentelijk stembureau

De centrale stemopneming (CSO) vindt plaats op vrijdag 7 juni vanaf 09.00 uur bij Zwembad De Wedert, Pastoor Heerkensdreef 29 in Valkenswaard. De zitting is openbaar, u bent van harte welkom als toeschouwer.

Openbare bekendmaking uitslag

Maandag 10 juni 2024 om 9.00 uur, nadat de centrale stemopneming is afgerond, wordt de uitslag bekend gemaakt door het Gemeentelijk Stembureau. Deze openbare bekendmaking vindt plaats op maandag 10 juni 2024 om 9.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Na de bekendmaking
worden alle processen-verbaal en de volledige uitslag gepubliceerd op www.valkenswaard/verkiezingen.