Wat is het?

Bent u ondernemer en zoekt u personeel? De gemeente biedt ondernemers een gratis dienstverlening aan betreffende arbeidsmarkt - advies en werving van extra krachten. Wij hebben kandidaten die gemotiveerd zijn om te werken! Zoek je werk? Ook dan spreken we je graag!

bel arbeidsmakelaar Milou de Jong   bel arbeidsmakelaar Nora Fabermail onze arbeidsmakelaars

Goed om te weten: Huis naar Werk 

Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar een baan, ontwikkeling of een opleiding? Dan kun je naast de arbeidsmakelaars óók terecht bij het regionale Huis naar Werk. Overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen uit 13 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken samen om inwoners en werkgevers via één loket te helpen bij vragen op het gebied van werk, scholing en ontwikkeling. 
 

Kandidaten met een uitkering van de gemeente

De arbeidsmakelaar werkt met zeer gevarieerde kandidaten. Van elk niveau en met uiteenlopende kwaliteiten. Kandidaten die bijvoorbeeld door een echtscheiding, een faillissement, een ontslag of door persoonlijke omstandigheden niet hebben kunnen werken. Al onze kandidaten zijn zeer gemotiveerd om (weer) aan de slag te gaan.

Is de afstand tot de arbeidsmarkt wat groter, dan zoeken we voor de kandidaten werkervaringsplekken. Dit is een werkstage van 3 maanden met behoud van uitkering. Met als doel werknemersvaardigheden aan te leren, werkervaring en arbeidsritme op te doen. Wanneer de afstand kleiner is, kan de kandidaat zich bewijzen door middel van een proefplaatsing. Een baangarantie is hierbij een voorwaarde.

Vluchtelingen met een verblijfsstatus (de zogenaamde statushouders)

Deze kandidaten moeten eerst verplicht inburgeren. Ze volgen meestal overdag (taal)lessen en zijn daardoor beperkt inzetbaar. Maar vaak heel gemotiveerd en met werkervaring in eigen land. Om het proces te versnellen zoekt de arbeidsmakelaar voor hen taalstages van 6 maanden voor 2 dagdelen per week.

Het doel is; Nederlands te leren door om te gaan met collega’s en Nederlandse werkervaring op te doen.

Kandidaten uit het doelgroepenregister en/of met verminderde loonwaarde

Dit zijn kandidaten met een arbeidsbeperking waarvan de beperking is vastgesteld door het UWV. Deze kandidaten kunnen niet het minimumloon verdienen en daarom kan de gemeente subsidie geven. De subsidie is afhankelijk van hun loonwaarde.

Hebt u hier een geschikte vacature voor? De gemeente biedt u voor een periode van 6 maanden een loonkostensubsidie aan ter hoogte van 50% van het wettelijk minimumloon plus 23,5% van de werkgeverslasten. Dit kan na 1 maand proefdraaien met behoud van uitkering. In die 6 maanden zal er een loonwaardemeting plaats vinden. Het werk van de kandidaat zal dan vergeleken worden met het werk van iemand zonder beperking. Na vaststelling van de loonwaarde kunnen wij de loonkostensubsidie definitief berekenen en vaststellen. Bij ziekte van de kandidaat is doorbetaling van het loon verzekerd bij het UWV.

Wij hebben overigens ook kandidaten zonder (bijstands)uitkering. En kandidaten met een uitkering van het UWV die de gemeente om hulp hebben gevraagd bij het vinden van een baan. Kandidaten met talenten en allen zeer gemotiveerd!

Matchingsmethode

Nadat we uw bedrijf bezocht hebben en met u gepraat hebben over de functie en uw verwachtingen, gaan we op zoek naar geschikte kandidaten. Hebben we meerdere geschikte kandidaten dan organiseren we een Prettig gesprek. De kandidaten komen bij u aan tafel en we voeren een gesprek met elkaar van maximaal een uur.

Het gesprek gaat over talenten, over mogelijkheden, over zaken waar we allemaal blij van worden. In die toonzetting, ziet u de kandidaten in hun kracht. Na dat uur, als de kandidaten weer naar huis zijn, bespreken we met u of u een klik heeft met één of meerdere kandidaten. Met die kandidaat of kandidaten gaat u een tweede gesprek voeren. Daarna kan de kandidaat (of de kandidaten) geheel laagdrempelig op proef starten binnen uw bedrijf met behoud van uitkering.

De duur van de zogenaamde proefplaatsing is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en tot de functie. Voor een dakdekker die vorige maand nog aan het werk was als dakdekker, is de proefplaatsing een dag of hooguit een week. De proefplaatsing voor de dakdekker die al drie jaar niet gewerkt heeft, nog kwetsbaar is en nu geheel ander werk gaat doen, is drie maanden. We kijken naar de individuele omstandigheden en leveren dus maatwerk.

Samen met u gaan we vervolgens kijken of de kandidaat binnen uw bedrijf met loon aan de slag kan. Bijvoorbeeld via een uitzendbureau, een payroll constructie of bij u in dienst via een contract. We bespreken de mogelijkheden met u en adviseren u zodat u en uw bedrijf zo min mogelijk risico lopen.

Gaat de kandidaat binnen uw bedrijf aan de slag? We bekijken met u of er nog randvoorwaarden nodig zijn om de kandidaat zo goed mogelijk binnen uw bedrijf te laten functioneren. Denk daarbij aan een (korte) opleiding, cursus of het behalen van een bepaald certificaat. Ook hier is weer sprake van maatwerk.

Wat zijn uw voordelen van matching via de gemeente?

  • Kosteloze bemiddeling gebaseerd op persoonlijke matching;
  • Kosteloos advies bij arbeidsvraagstukken;
  • Geringe tijdsinvestering;
  • Laagdrempelig, risicoloos en risico beperkend.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel dan met onze arbeidsmakelaars Milou de Jong en Nora Faber. Milou is bereikbaar op nummer 06-39010822 en Nora op nummer 06-10278997. U kunt ook mailen naar arbeidsmakelaar@valkenswaard.nl.