De arbeidsmakelaar van gemeente Valkenswaard bemiddelt tussen ondernemers die op zoek zijn naar betrokken en gemotiveerd personeel en werkzoekenden met een uitkering van de gemeente.

Door de economische crisis zijn duizenden mensen werkloos geraakt. De werkloosheid treft vooral de kwetsbare groepen, ouderen en jongeren zonder startkwalificatie. Ondernemers zijn wel bereid om deze mensen een kans te geven, maar zijn veelal niet op de hoogte van de mogelijkheden. Ze zien op tegen de administratie en willen soms externe begeleiding hebben voor deze kandidaten. De arbeidsmakelaar kan hierbij helpen.

Match tussen werkzoekende en soort bedrijf

De arbeidsmakelaar maakt de match tussen de werkzoekende en het soort bedrijf. Ook is de arbeidsmakelaar op de hoogte van de veranderende wetgeving op het gebied van arbeid- en sociale zekerheidsrecht.

Contact met de arbeidsmakelaar

De arbeidsmakelaar kan ondernemers adviseren hoe zij zo min mogelijk risico lopen en toch betrokken en gemotiveerd personeel aannemen. Daarnaast weet zij welke subsidies en stimulerende maatregelen er van toepassing zijn op de kandidaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de arbeidsmakelaar: Nora Faber via telefoonnummer 06-1027 8997 of via e-mail arbeidsmakelaar@valkenswaard.nl.