Afbeelding-raadsvergadering

De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. Hiertoe heeft de gemeenteraad een aantal middelen tot zijn beschikbaar. Zo kunnen de raadsleden schriftelijk vragen stellen over onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Daarnaast kunnen de raadsleden ook tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering vragen stellen aan het college. De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden bij de informatie over de gemeenteraadsvergaderingen. Daar vindt u de vergaderstukken, waaronder dus de vragen (en antwoorden) vragenhalfuurtje gemeenteraad.