Wat is het?

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan hebt u een alcoholwetvergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet. Maak hiervoor een afspraak. U moet ook een nieuwe alcoholwetvergunning aanvragen als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of u bouwtechnische aanpassingen doet.

Hoe werkt het?

Wanneer is de alcoholwetvergunning nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verander.t
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden.

Voor cafetaria's geldt dat ook zonder het verkopen of verstrekken van alcoholische dranken een exploitatievergunning nodig is.

Wanneer is de alcoholwetvergunning niet nodig?

 • Als alleen de leidinggevende op de bestaande vergunning wijzigt, dan geldt uitsluitend een meldingsplicht. Het meldingsformulier vindt u in de Snelbalie Vergunningen en kunt u digitaal indienen.
 • Als u een feest of evenement organiseert en drank wilt verkopen, dan kunt u daarvoor een ontheffing van de alcoholwetvergunning aanvragen. Dit kan gelijktijdig met het aanvragen van de evenementenvergunning of afzonderlijk. U kunt de aanvraag indienen via de snelbalie vergunningen.

snelbalie vergunningen

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne(externe link)
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Wat moet ik doen?

Een alcoholwetvergunning vraagt u aan bij burgemeester en wethouders van de gemeente. De aanvraag doet u hier:

snelbalie vergunningen

Onderdeel van de aanvraag voor commerciële horecabedrijven is een toets op grond van de Wet Bevordering integriteit beoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob),

De vragenlijst Bibob zit achter het formulier van de alcoholwetvergunning. U kunt het formulier wel downloaden, maar u moet het schriftelijk invullen en opsturen naar de gemeente of afgeven aan de receptie. De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Stichtingen en (sport)verenigingen hoeven de vragenlijst Bibob niet in te vullen. Zij kunnen via de Snelbalie Vergunningen direct een elektronisch aanvraagformulier invullen en direct online indienen.

Wat kost het?

 • Alcoholwetvergunning commercieel horecabedrijf: € 640,-
 • Alcoholwetvergunning paracommercieel horecabedrijf: € 415,-
 • Melding nieuwe leidinggevenden: € 220,-
 • Melding nieuwe leidinggevenden, zijnde bestuurder van een BV: € 390,-
 • Melding verandering inrichting: € 104,-
 • Ontheffing alcoholwetvergunning i.v.m. evenementen: € 72,60