De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • echtscheiding
 • beëindiging geregistreerd partnerschap
 • overlijdensakte

Om een afschrift aan te vragen maakt u een afspraak. 

Afspraak maken

U kunt het afschrift ook via DigiD aanvragen, wij sturen het dan via de post naar u toe.

DigiD linkAanvraag afschrift burgerlijke stand

Hoe werkt het?

In het afschrift burgerlijke stand staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

Let op! Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) - voorheen Uittreksel gemeentelijk basisadministratie (GBA) - wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. Kijk dus goed wat u nodig heeft

Wat moet ik doen?

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

 • geboorteakte voor uzelf en uw kind
 • huwelijksakte voor uzelf en uw partner
 • partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
 • echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
 • akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
 • overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

 • een schriftelijke toestemming van degene voor wie zij een afschrift aanvragen.
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon

Wat heb ik nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
 • machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde een schriftelijke machtiging met handtekening (van u) mee, een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en zijn of haar eigen geldige legitimatiebewijs.

Wat kost het?

2024

Een afschrift burgerlijke stand kost € 16,60