Zoals u weet, zamelt Cure Afvalbeheer het oude papier en karton in bij de Valkenswaardse huishoudens. Om verwaaiing en de daaruit voortvloeiende vervuiling van de omgeving te voorkomen, verzoeken wij u het papier niet los aan te bieden, maar ofwel gebundeld en samengebonden met een touw, ofwel in een gesloten doos.

Ook vragen wij u om deze afvalstroom kort voor (hooguit enkele uren) het inzamelmoment aan de straat te plaatsen.

Bedankt voor uw medewerking.