Update - Verkeerde bewonerscodes verstuurd
U heeft een brief ontvangen op 13-02-2023 van de gemeente Valkenswaard met een unieke bewonerscode. Helaas is er iets misgegaan waardoor deze code niet werkt. Gemeente Valkenswaard verstuurt u daarom opnieuw een brief met daarin de juiste code om uw kadokaart aan te vragen.

Wat is de witgoedregeling?

De gemeente stelt 500 kadobonnen beschikbaar om witgoedartikelen aan te schaffen. Dat kan bijvoorbeeld een energiezuinige koelkast, vriezer of wasmachine zijn. Deze apparaten verbruiken namelijk veel energie. Door een nieuw energiezuinig apparaat aan te schaffen, en de oude niet meer te gebruiken, wordt er direct minder energie verbruikt. Uw energiekosten gaan dan omlaag. 

Voor wie is de witgoedregeling?

Als u voor deze regeling in aanmerking komt, ontvangt u een brief van de gemeente Valkenswaard. Hierin staat op welke manier u een kadobon kunt aanvragen. Let op: er zijn maar 500 kadobonnen beschikbaar. Wacht dus niet te lang met aanvragen.
Alleen inwoners die op 06-12-2022 bekend zijn bij de gemeente omdat ze recht hebben op bijzondere bijstand of een collectieve zorgverzekering vanuit de Gemeentepolis, kunnen gebruik maken van deze regeling. Deze inwoners ontvangen vanzelf een brief. Alle overige inwoners kunnen géén gebruik maken van deze regeling en ontvangen géén brief. 

Wie voert de witgoedregeling uit?

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen werken wij samen met het Regionale Energieloket en Groupcard. Deze bedrijven versturen de kadokaarten per post en kunnen u helpen bij al uw vragen.  

Heeft u hulp nodig?

Voor meer informatie over deze regeling gaat u naar www.regionaalenergieloket.nl/kadokaart(externe link). Voor vragen kunt u contact opnemen met het Regionale Energieloket via kadokaart@regionaalenergieloket.nl of  088 - 525 4110 (lokaal tarief). 

Heeft u hulp nodig met het aanvragen van de kadokaart? Dan kunnen de vrijwilligers van het formulierencafé u ook helpen. Het formulierencafé vindt elke donderdag plaats in de bibliotheek de Hofnar in Valkenswaard, van 10 tot 12 uur.

Heeft u bezwaar?

U kunt bezwaar maken als u een brief heeft ontvangen. U kunt op de volgende manier bezwaar aantekenen: Binnen zes weken na de dag waarop de brief is verzonden kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.  In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de witgoedregeling.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website www.valkenswaard.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Bij indiening van een bezwaarschrift, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van oordeel bent dat gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
U kunt overigens het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie over energie besparen

Voor meer informatie over het besparen van energie kunt u terecht op de website van het Regionaal Energieloket Valkenswaard: https://regionaalenergieloket.nl/valkenswaard(externe link)