Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat met ingang van 4 augustus 2022 gedurende acht weken het wijzigingsplan ‘Pater Aartslaan’ (NL.IMRO.0858.WPpateraartslaan-VA01) ter inzage ligt.

Plangebied

Op 5 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders akkoord gegeven op de intentieovereenkomst met Van Gisbergen uit Hooge Mierde tot de aankoop van bouwgrond voor maximaal 12 woningen op de locatie Achter de Oude School in Borkel.

Middels de ontwikkeling van de 12 woningen, wordt er ingespeeld op de vraag naar betaalbare woningen in Borkel en Schaft. In het plangebied wordt een woonstraat gerealiseerd tussen de Pater Aartslaan en Oude School. Langs deze woonstraat worden in woongebiedjes de 12 woningen gesitueerd. Zuidelijk van de nieuwe woonstraat worden vier tussenwoningen en twee hoekwoningen gebouwd. Noordelijk van de woonstraat zijn twee half vrijstaande woningen, twee tussenwoningen en twee hoekwoningen gepland. Aan de ontsluiting met Oude School wordt een parkeergelegenheid aangelegd.

De locatie is een gemeentelijke locatie waar nu een tijdelijke parkeervoorziening aanwezig is ten behoeve van parkeren door bezoekers aan Borkel als overloop voor het Mgr. Kuijpersplein. Het ontwerp wijzigingsplan heeft vanaf 19 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Aan de hand van ontvangen zienswijzen is het plan aangepast tot voorliggend vastgesteld wijzigingsplan.

Terinzagelegging

De digitale versie van het wijzigingsplan is met ingang van donderdag 4 augustus 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen  en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van acht weken (4 augustus 2022 tot en met 28 september 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk beroep naar voren te brengen. Normaliter betreft de ter inzage periode zes weken, wegens vakantieperiode betreffen dit nu acht weken. Schriftelijk beroep dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw beroep ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/beroep. Voor het digitaal indienen van uw beroep moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondeling beroep in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.