In werking: 29 september 2022

Onherroepelijk:

Plangebied

Het plan voorziet de ontwikkeling van 12 woningen op de locatie Achter de Oude School in Borkel. Middels de ontwikkeling van de 12 woningen, wordt er ingespeeld op de vraag naar betaalbare woningen in Borkel en Schaft. In het plangebied wordt een woonstraat gerealiseerd tussen de Pater Aartslaan en Oude School. Langs deze woonstraat worden in woongebiedjes de 12 woningen gesitueerd. Zuidelijk van de nieuwe woonstraat worden vier tussenwoningen en twee hoekwoningen gebouwd. Noordelijk van de woonstraat zijn twee half vrijstaande woningen, twee tussenwoningen en twee hoekwoningen gepland. Aan de ontsluiting met Oude School wordt een parkeergelegenheid aangelegd. 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.