Werkgroep eenzaamheid

In het kader van de Valkenswaardse Preventieaanpak is een werkgroep bezig met dit onderwerp.

Vanuit de werkgroep is gewerkt aan deze themapagina waar al de informatie over het onderwerp te vinden is.

Het goede nieuws is dat er in Valkenswaard al veel mooie initiatieven zijn om eenzaamheid tegen te gaan. In 2022 worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en de samenwerking tussen de verschillende organisaties te verbeteren.

De werkgroep is te bereiken via oogvooriedereen@valkenswaard.nl o.v.v. werkgroep eenzaamheid.