Wat is het?

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

Oppervlaktewater is water in:

 • sloten
 • plassen
 • vijvers
 • kanalen
 • meren
 • beken
 • rivieren

Wat moet ik doen?

De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig heeft of wanneer een melding voldoende is. Maar u kunt ook rechtsreeks contact opnemen met het Waterschap de Dommel, telefoonnummer (0411) 61 86 18 of kijk op hun website Waterschap De Dommel.(externe link)

U vraagt de watervergunning aan via het omgevingsloket online.

aanvragen watervergunning(externe link)

Wat kost het?

Hierover kan het waterschap u informeren.

Hoe werkt het?

U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • de aanleg van een steiger
 • het verwijderen van grondwater
 • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater
 • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot
 • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water
 • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied
 • het organiseren van een evenement op het water

Wat heb ik nodig?

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie.
 • Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.
 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.