Voorbereidingsbesluit De Hazelaar

Op 23 juni 2016 besloot de gemeenteraad van Valkenswaard een voorbereidingsbesluit te nemen voor (delen van) De Hazelaar, Mahonia, Azalea, Hortensia, Jasmijn, Akeleilaan, Gaspeldoornlaan en de Koningsvaren (hierna De Hazelaar e.o.). Voor het gebied De Hazelaar e.o. is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het gebied is afgebakend, zoals te zien is op onderstaande tekening. Het voorbereidingsbesluit vervalt als:

  • niet binnen één jaar na datum van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een ontwerp voor een bestemmingsplan voor het onderhavige gebied ter inzage is gelegd;
  • op het moment dat het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken.

Het doel van het voorbereidingsbesluit is om het gebied te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

Het voorbereidingsbesluit is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt deze plannen tijdens openstellingstijden ook inzien:

  • op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • via de computers bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman aan Het Bruninckxdal 2 in Dommelen;
  • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 Tegen het voorbereidingsbesluit kunt u op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar maken of beroep aantekenen.

Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken via telefoonnummer (040) 208 36 78.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: