Op drie plaatsen worden verkiezingsborden (Trotters) geplaatst: Dorpsstraat, Tienendreef en hoek Eindhovenseweg/Europalaan/N69.

Tevens mogen affiches worden aangebracht op de publexborden aan de invalswegen.

Aan lichtmasten mogen vanaf 1 maand voor de verkiezingen enkel borden van hard-/ zachtboard of kanaalplaat/ Buplex aangebracht worden en wel onder de volgende voorwaarden:

  • de hoogte vanaf de weg gemeten (en onderzijde bord) moet minimaal 2,50 meter bedragen;
  • de afstand van de borden tot aan de rijbaan van wegen en/of tot fietspaden dient minimaal 50 cm te bedragen;
  • voor het bevestigen van de borden mag enkel gebruik worden gemaakt van geplastificeerde draad;
  • de borden mogen niet worden bevestigd aan verkeersregelinstallaties, aan lichtmasten bij kruisingen, op en bij rotondes, aan verkeerspalen/-borden en aan lichtmasten waaraan verkeersborden zijn bevestigd;
  • de borden dienen uiterlijk 2 weken na de verkiezingsdatum verwijderd te zijn.

Borden die na afloop van voornoemde termijn niet verwijderd zijn, zullen door de gemeente, voor rekening van de desbetreffende partij, worden verwijderd.

Op of aan andere gemeente-eigendommen mogen geen affiches en borden worden aangebracht. Voor andere dan bovengenoemde mogelijkheden om (reclame) campagne te voeren in de openbare ruimte dient u een vergunning aan te vragen.

Illegaal of anderszins onjuist aangebrachte verkiezingsinformatie moet door de betreffende politieke partij worden verwijderd. Doet dit men niet dan zal de gemeente Valkenswaard dit doen en zullen de kosten verhaald worden op de politieke partij.

Op de dag van de verkiezingen niet toegestaan om bij de stembureaus verkiezingsborden te plaatsen. De kiezer dient een ongehinderde doorgang naar het stembureau te hebben.

Ook is het in de stembureaus niet toegestaan promotie-uitingen, in welke vorm dan ook, te laten plaatsvinden.