Voor zaken op het gebied van verenigingsmanagement kunnen de Valkenswaardse sportverenigingen terecht bij sportconsulent sportverenigingen: Mandy Smeets. De sportconsulent staat verenigingen bij met advies en ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld organisatie ontwikkeling, verenigingsbeleid, ledenwerving, vrijwilligers, sponsoring, marketing en communicatie. Ook begeleidt zij verenigingen bij het realiseren van passend laagdrempelig en breed sportaanbod voor diverse leeftijden en doelgroepen, of bij het opzetten van samenwerkingen met personen of organisaties op het gebied van sport, onderwijs, zorg en welzijn. Ook met andere hulpvragen kunnen verenigingen terecht bij de sportconsulent sportverenigingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sportconsulent sportverenigingen Mandy Smeets.