Verduurzamen monumenten

Bent u eigenaar van een monumentaal pand?

Ook als u eigenaar bent van een monumentaal pand is besparen op de energiekosten heel goed mogelijk. Energiebesparende maatregelen in een monumentaal pand vragen wel om maatwerk. Het is bewezen dat uw wooncomfort kan worden verhoogd met behoud van de monumentale elementen. Eigenaren van monumentale panden kunnen een duurzaamheidsadvies speciaal voor deze bijzondere bouwwerken laten uitvoeren door een duurzame monumenten (DuMo) adviseur. U kunt via het Restauratiefonds een deel van de kosten van zo’n advies vergoed krijgen.

Bron: (Stichting Erm, Evert Jan Nusselder)

De voordelen van het duurzaamheidsadvies zijn:

  • Tegemoetkoming in de kosten.
  • Een rapport met duidelijke maatregelen, waarmee u op het energieverbruik en energiekosten gaat besparen.
  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden, wooncomfort en energiebesparende maatregelen.
  • Inzicht in de te nemen maatregelen voor uw situatie: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, installatie voor warmteterugwinning, zonnepanelen (zie maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening).
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel/niet) en wat is (naar verwachting) vergunningplichtig.

Meer informatie over het advies en het verduurzamen van monumenten vindt u bij het Restauratiefonds.

Verdere inspiratie voor het verduurzamen van monumenten en historische panden kunt u opdoen via de Groene Menukaart. Uitgebreidere technische informatie vindt u via Verduurzamingsrichtlijnen voor monumenten.