Hier vindt u documenten van het door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 28 oktober 2008 gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan Valkenswaard Noord.

Het bestemmingsplan is op 28 februari 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en op 28 oktober 2008 goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Brabant. Het plan is op 25 december 2008 in werking getreden.

Het bestemmingsplan 'Valkenswaard Noord' bestaat uit zeven deelgebieden. Bekijk de downloads onderaan deze pagina. Door te klikken op een van de deelgebieden opent de betreffende plankaart voor dat deelgebied

N.B. Gedeputeerde Staten heeft goedkeuring onthouden aan de functionele aanduiding ‘h- 1’ (horeca in categorie 1) ten aanzien van het pand aan de Haagstraat 9. Op de plankaart (deelgebied 5. Omgeving Eindhovenseweg Noord) is dit perceel blauw omlijnd.

Naast de plankaarten voor de deelgebieden vindt u als downloads ook nog een legendakaart, plantoelichting en -voorschriften en een staat van inrichtingen.