Uitzicht over het centrumverkeer in Valkenswaard

De nieuwe N69 is afgelopen maandag 18 oktober geopend voor auto’s en vrachtwagens. Dat heeft hopelijk effect op een rustiger centrum in Valkenswaard. Wethouder Kees Marchal, ging persoonlijk poolshoogte nemen vanuit de kerktoren van de Sint Nicolaaskerk op woensdag 27 oktober om de situatie eens te bekijken vanuit een ander gezichtsveld.

Leefbaarheid kernen verbeteren

Dit jaar is keihard gewerkt aan de realisatie van onze nieuwe Markt, om het op tijd af te hebben voor de horeca. Inwoners snakten naar een lekker drankje op het terras sinds de lastige coronaperiode. De provincie was ondertussen voortvarend bezig de nieuwe N69 te voltooien. Ook in de dorpen om Valkenswaard heen, zijn we momenteel allen druk om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Helaas is er overlast voor onze inwoners en ondernemers door de wegafsluitingen die in onze gemeente en buurgemeenten plaatsvinden. “Echter, we moeten ons vasthouden aan het doel dat we straks bereiken: een nieuwe verkeersstroom via randwegen die onze dorpskernen hier en in omliggende dorpen gaat ontlasten”, aldus Marchal. Helaas is het nu nog niet zover. Maar dat er hard gewerkt wordt, dat is zeker. “Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, raak je gauw gewend aan de nieuwe situatie. Nu is het nog even doorbijten. De werkzaamheden aan de Westerhovenseweg zijn begin december klaar. De aanpassing van de andere wegen in Dommelen binnen dit traject zijn naar verwachting over twee jaar klaar. In het centrum beginnen we volgend jaar met de Eindhovenseweg. Alle werkzaamheden verrichten we in een zo hoog mogelijk tempo om de leefbaarheid en bereikbaarheid binnen onze gemeente zo snel mogelijk op orde te hebben.”

Jarenlang aan gewerkt

De oude N69 is op 12 mei 2021 officieel door de provincie overgedragen aan de gemeente Valkenswaard. “Alleen hierdoor was het mogelijk om het ‘hart van Valkenswaard’ terug te geven aan onze inwoners. Een plan waar - jarenlang -  met heel veel mensen aan gewerkt is. Een plek waar we thuiskomen, elkaar ontmoeten en genieten van ons dorp, tijdens evenementen en op terrassen. Op de zonovergoten 20ste juli hebben we dat samen mogen vieren tijdens de eerste kinderkermis sinds corona; met flikkerende hartlampjes, krijtende kinderen die het hart van de Markt kleur geven en gratis ritjes in de Dumbo”, eindigt Marchal.  

Innovatieve snufjes

De nieuwe verbinding N69 (ook wel Westparallel genoemd) loopt van de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard, westelijk langs Dommelen tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven. Dat verbetert de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen onder Eindhoven sterk. Het nieuwe tracé leg je in krap 7 minuten af. Een fantastische verkorting van de reistijd. Ook is het een stuk prettiger om zo te rijden, dan telkens stil te staan bij verkeerslichten. De 80-kilometerweg is bedekt met stil asfalt en heeft twee aparte rijstroken die gescheiden worden door een middenberm. Er zijn ruime beekdalpassages, diverse voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen en er is een wildwaarschuwingssyteem geïnstalleerd. De bermen zijn versterkt en geschikt om bij pech stil te kunnen staan. De middenberm is in geval van calamiteiten overrijdbaar door de hulpdiensten. “Zo zijn er meer technische innovatieve duurzame snufjes aan de weg, die je zo op het eerste oog absoluut niet ziet”, aldus wethouder Marchal.

10.000 bezoekers tijdens opening

De officiële openingshandeling werd al op 2 oktober verricht door gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Marchal, tezamen met de wethouders van Waalre, Veldhoven en Bergeijk. De weg was toen ’s middags open voor fietsend, wandelend en skatend publiek. Zeker 10.000 mensen hebben een kijkje genomen op de Nieuwe N69. Tussen 2 en 18 oktober heeft aannemer Boskalis de laatste werkzaamheden afgerond. De nieuwe verbinding is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Door diverse investeringen in een nieuwe weg, lokale infrastructuur en in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie zorgen regionale (overheids)partners en agrarische ondernemers dat het grenscorridorgebied klaar is voor de toekomst.


Fotograaf: Evert Meijs