Hieronder vindt u de uitslag van de Waterschapsverkiezing 2023.

Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau

Iedereen die wil kan bij het centraal stembureau een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau. Meldingen dienen uiterlijk op 21 maart 2023 om 11.00 uur door het centraal stembureau te zijn ontvangen.

Meldingen kunt u indienen via dit formulier(externe link)