Wat is het?

Na een medische ingreep, blessure of bij ziekte heeft u soms tijdelijk een hulpmiddel nodig. Het uitlenen hiervan wordt doorgaans vergoed vanuit de zorgverzekering. Voor blijvend gebruik van bepaalde hulpmiddelen kunt u een melding doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciale matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Dan wordt dit vergoed uit het basispakket. Neem hiervoor contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Eenvoudige loopmiddelen zoals krukken of een rollator zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor kunt u zelf terecht bij thuiszorgwinkels zoals Zorgcomfort de Kempen(externe link), Medipoint(externe link), Welzorg(externe link)

Heeft u blijvend hulpmiddelen nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap? (denk aan een traplift of rolstoel)? Dan kunt u een melding doen bij de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via een aanmeldformulier Wmo

Wat moet ik doen?

Zorgverzekeraars vergoeden eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator niet meer. Hiervoor kunt u terecht bij thuiszorgwinkels zoals Zorgcomfort De Kempen(externe link), Medipoint(externe link), Welzorg(externe link) 

Voor blijvend gebruik van bepaalde, zwaardere, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel kunt u een aanmeldformulier Wmo indienen.