Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Dit beleid is geregeld in een speciale verordening. In zo'n verordening staan doorgaans ook de onderhoudsvoorschriften. Er wordt bijvoorbeeld bepaald in welke gevallen de gemeente en in welke gevallen de huiseigenaar de kosten van rioolverstoppingen moet betalen. Als de gemeente geen verordening heeft ingesteld dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u een gescheiden stelsel heeft, heeft u een dubbele aansluiting nodig; voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater. Bij nieuwbouw moet u altijd een gescheiden stelsel aanleggen.

aanvragen aansluiting riolering

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd)