Hoe ziet het Lage Heide Woongebied er uit?

Voor de sfeer en de uitstraling van de woonwijk, stellen we hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor zijn een beeldkwaliteitsplan en een beeldkwaliteitsplan eerste partiële herziening opgesteld. Dit is een samenhangend pakket om de beeldkwaliteit veilig te stellen of te verbeteren. Het beeldkwaliteitsplan is ook een kader voor beleid, ontwerp, uitvoering en toetsing. Het plan zorgt dat de ruimtelijke en architectonische ambities van de gemeente Valkenswaard worden waargemaakt.

Bestemmingsplan Lage Heide wonen

Het bestemmingsplan Lage Heide wonen is de planologische basis voor de aanleg van de wijk met totaal 330 woningen. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter. De wijk wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone.

Ga verder naar het vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen'(externe link)

Inrichtingsplan openbare ruimte Lage Heide wonen

Het inrichtingsplan is een verdere uitwerking en verdere detaillering van het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Het geeft aan waar alles in het openbaar gebied staat of komt te staan: van bestaand en nieuw groen, bebouwing, bomen, voetpaden, speelplekken enzovoort. Voor alle plannen geldt dat 'Inrichtingsplan Lage Heide 1:1000 - versie september 2021’ leidend is.