Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40 (nog niet onherroepelijk)

In de plannen van de provincie voor de nieuwe verbinding N69 is de Mgr. Smetsstraat als onderdoorgang onder de nieuwe verbinding uitgewerkt. De gemeente Valkenswaard wil echter voorkomen dat doorgaand verkeer door de Mgr. Smetsstraat binnen de bebouwde kom rijdt. Daarom heeft de gemeente gezocht naar een alternatief voor het bestemmingsverkeer. Die oplossing is gevonden in de vorm van een zogenaamde ‘kortsluiting’ tussen de zuidelijke toe-/afrit van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat ter hoogte van huisnummer 40. Het betreft een 60 km/h-weg van circa 150 meter lengte, met een ontsluitende functie voor aanwonenden en agrariërs.

Om de ‘kortsluiting’ juridisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’ vastgesteld. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken