Wat is het

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Een verzoek tot opgraving kan alleen gedaan worden door de rechthebbende van het graf.

U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven of als u het stoffelijk overschot alsnog wilt laten cremeren. Opgraven kan worden toegestaan met toestemming van de Burgemeester, als er minstens 10 jaar grafrust is verstreken. Wilt u het stoffelijk overschot binnen deze 10 jaar grafrust laten opgraven, dan hebt u ook toestemming nodig van de Officier van Justitie.